Toncoin Price Analysis: TON Price Slowly Gains Momentum To Cross $4